• Anyám főztje
  • Az én konyhám
  • Bio ételek
  • Cukormentes sütik
  • Íz-világ
  • Szárnyas étel
  • Vegán étrend

                                                                                              

Felhasználási feltételek

I. Általános rendelkezések

1. A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a www.kitchenspoon.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap) tartalomszolgáltatójának a ProFi 5000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 4064 Nagyhegyes, Hunyadi utca 39., cégjegyzékszám: 09-06-006407, adószáma: 22883504-1-09; továbbiakban Szolgáltató) és a Honlapot használó természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) között a Honlap felhasználása során keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Honlap látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót. A Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója a www.kitchenspoon.hu/adatvedelem oldalon érhető el.

3. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében. Ha Ön az alábbi Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja oldalunkat és ne helyezzen el azon véleményt, információt, megosztást.

II. Felhasználási Feltételek

1. A Honlap felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet:

a) a Honlap látogatása: ingyenes, személyes adatok megadása regisztráció során szükséges,

b) a Honlap használata (tartalom (pl. receptek) feltöltése, kedvenc receptek elmentése, nyereményjátékokban részvétel) regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó köteles megadni a következő személyes adatokat: név, e-mail cím, felhasználói név, jelszó). 

c) A Regisztrációval létrejön a Felhasználó profiloldala. Amennyiben a Felhasználó a profilját törölni szeretné, úgy az erre vonatkozó törlési kérelmet az profi.otezer@gmail.com e¬mail címre elküldve jelezheti. 

2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használja, tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

3. A Szolgáltató haladéktalanul értesítést küld a Felhasználónak a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról, egyéb visszaélésről.

4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy egyéb személyes adatával visszaélnek.

5. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom, valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. Abban az esetben, ha a Szolgáltató tudomást szerez a félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

6. A Szolgáltató a Honlapon történő regisztrációkor megadott jelszó elfelejtése esetén kizárólag az "elfelejtett jelszó" funkcióval ad lehetőséget a Felhasználónak a jelszó pótlására. Az elfelejtett jelszó pótlásához szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím ismerete. Az elfelejtett jelszó funkció új jelszó megadására ad lehetőséget a Felhasználónak, a régi jelszót a Szolgáltató semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé senki számára.

7. A Felhasználó a felhasználói személyes adatokban bekövetkezett változásokat a felhasználói profil oldalon állíthatja be vagy módosíthatja.

8. A Szolgáltató és annak, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk, anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, A Szolgáltató kizár minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó felé megtagadhatja. A Felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a Honlap, a szerverek, a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó előírásokat vagy szabályzatban foglaltakat. Az erre vonatkozó kísérletek a honlapról történő kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

10. Szolgáltató semmilyen megnyilvánulási felületén (honlap, Facebook idővonal, Instagram, applikáció, kommentek, posztok, közvetlen üzenetek stb.) nem kéri a Felhasználó banki adatait, pin kódját stb. Amennyiben Önhöz ilyen tárgyú üzenet érkezik, akkor kérjük haladéktalanul értesítse kollégáinkat a következő elérhetőségen:

Név: ProFi 5000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság     

E-mail: profi.otezer@gmail.com

11. Felhasználói Tartalmak (blog, fórum)

11.1. A felhasználói tartalmak (írások, vélemények, videók, fényképek, ábrák, képek, grafikai és audiovizuális ábrázolások vagy alkotások stb. a továbbiakban. Felhasználói Tartalom) közzététele a Honlapon keresztül lehetséges. A cikkekhez történő hozzászólás csak közvetlen felhasználó szerver kapcsolattal lehetséges, abba a Felhasználó más számítógépet nem iktathat be.

11.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indokolás nélkül jogosult törölni az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek jogszabályba ütköznek, illetve amelyek Szolgáltató megítélése szerint:

közvetve vagy közvetlenül vállalkozást, terméket, szolgáltatást, weboldalt reklámoznak

közerkölcsbe ütköznek, tartalmuk nem egyeztethető össze a Szolgáltató vagy a Honlap szellemiségével, profiljával

tartalmuk a Szolgáltató üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti,

harmadik személy személyes adatát bármiféle formában közzéteszik;

üzleti és/vagy banktitoknak minősülő adatot tartalmaznak;

tartalmuk harmadik személy személyiségi jogait sérti;

a felhasználást harmadik személy joga akadályozza vagy korlátozza;

harmadik személy szellemi alkotásokhoz való jogát illetve védjegy jogosultságát sérti vagy sértheti, különös tekintettel a Szolgáltató         szellemi alkotásokhoz fűződő jogaira és védjegyeire;

olyan linkeket tartalmaznak, amelyek kártékony weboldalra mutatnak, vagy vírust tartalmaznak

tartalmuk jelen Szabályzat rendelkezéseit sérti.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató indokolás nélkül jogosult törölni az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek

nagybetűs írásmóddal kerülnek megjelenítésre

egymás után több soron keresztül ugyanazon tartalommal kerülnek közzétételre

telefonszámot, IP címet, e-mail címet, illegális FTP szervert, webcímet tartalmaznak

öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben kerülnek megfogalmazásra

más felhasználó élete vagy testi épsége elleni közvetlen fenyegetésére, megfélemlítésére, zaklatására, lealacsonyítására vagy megszégyenítésére irányuló hozzászólásokat, bejegyzéseket, képeket tartalmaznak

a témához nem tartozó (off-topik) bejegyzések.

11.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Szolgáltató a 11.2. pontban foglaltak szerint jár el, kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

11.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a 11.2. pontban foglaltakat megsérti a Szolgáltató jogosult a kommentszekcióból véglegesen kitiltani. Különösen súlyos jogsértés miatti végleges kitiltás esetén a kitiltás meghatározatlan ideig tart.

A Felhasználó kommentszekcióból történő kitiltásának jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése: a Honlap megfelelő, jogsértő tartalmaktól mentes

működtetéséhez fűződő üzemeltetői érdek.

A kitiltást követően a kitiltott Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató nem kezeli.

11.5. Szolgáltató jogosult arra, hogy a Felhasználói Tartalmak közzétételére szolgáló webhelyen harmadik személyek hirdetését, illetve saját szolgáltatásait bemutató hirdetést vagy egyéb reklámot (pl. ajánló) helyezzen el.

12. A Szolgáltató kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.

13. A Szolgáltató a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, ellenőrizni.

14. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató külön értesítés nélkül eltávolítja azon anyagokat, amelyeket jogellenesnek, más személyiségi jogát sértőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

III. A Honlap tartalmára vonatkozó szerzői jogok, magáncélú felhasználás, átvétel

1. A Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, amely a Szolgáltató szellemi alkotását képezi a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint.

2. A Felhasználó a Honlap tartalmáról, annak egyes részeiről kizárólag magán célból készíthet másolatot, nyomtathatja ki azt. A Honlap tartalmának magáncélból, akár digitális, akár fizikai adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (különösen, de nem kizárólag többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, átdolgozni) nem jogosult. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

3. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára (a Recepteket kivéve) tartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikkcímét és tartalmának rövid összefoglalóját (Leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a Lead alá.

4. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára Receptet kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyét követően a Recept pontos nevét feltünteti, képi elem nélkül és a receptre mutató hiperhivatkozást helyez el a címben vagy a Leadként az alá.

5. A fent meghatározott átvétel semmilyen esetben sem történhet üzletszerűen.

6. A fent meghatározott felhasználási jogok kiterjednek a Honlapon található szerzői jogi, szabadalmi, védjegy vagy egyéb törvényi oltalomban részesülő tartalomra is, amelynek jogosultja a Szolgáltató.

7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

8. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Honlapra feltöltött szöveges és képi tartalomra (pl: receptleírás, ételfotó) a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a feltöltött tartalmakat a felhasználási joga keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni vagy átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni. A Felhasználó a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten lemond.

9. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató külön értesítés nélkül eltávolítja azon anyagokat, melyek megsértik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

IV. Moderálási alapelvek

1. A Szolgáltató a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) vonatkozó ajánlása alapján az interneten megjelenő felhasználói fórumokat az Alaptörvényben biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedése eszközeinek tekinti. Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggyőzzön saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenfajta közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is. A véleménynyilvánítás szabadságának kizárólag külső korlátai vannak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, ennek korlátozása alkotmányellenes. Tekintettel arra, hogy a fórumon szereplő közlések nem a tartalomszolgáltató információi, véleményei, azok ellenőrzésére csak utólag van mód. Az MTE véleménye szerint a tartalomszolgáltatóknak elsődlegesen arra kell törekedniük, hogy a kifogásolt felhasználói közlésekkel kapcsolatos ellentétes vélemények, információk azonos felületen való megjelenítése megtörténjen, biztosítva a véleménynyilvánítás szabadságát.

2. Ennek megfelelően a következő alapelvek szerint moderálja a Szolgáltató a fórumait, illetve a cikkekhez és receptekhez tartozó hozzászólásokat:

Szolgáltató felelősséget csak az általa szerkesztett tartalmakért vállal;

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólásokat törli, amint azok tudomására jutnak;

Fenntartja a jogot, hogy a Honlapon működő, szervezett nyereményjátékokkal kapcsolatban bármely módon jogsértő vagy durva, trágár, ízléstelen, alpári magatartást tanúsító Felhasználók fiókját előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélkül törölje, amint azok tudomásunkra jutnak;

• Szolgáltató a fórumokat, hozzászólásokat moderálja,

3. Amennyiben ilyen, vagy egyéb vitatható tartalmú hozzászólással találkozik, kérjük, jelezze ezt a profi.otezer@gmail.com e-mail címen.

4. A Szolgáltató, mint a Honlap tulajdonosa és szolgáltatója kizárja felelősségét a fórum- és egyéb szolgáltatás oldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.

5. A cikkhozzászólás szabályai (Blog)

A cikkhozzászólás moderált. A Szolgáltató az általa megbízott moderátorokra ruházza a jogot, hogy eltávolítsák azon hozzászólásokat, melyek megítélésük szerint sértik a Felhasználási Feltételekben foglaltakat, megszegik a moderálási alapelveket vagy törvénybe ütköznek. Abban az esetben, ha a moderátorok megítélése szerint a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat súlyosan megszegi a moderátorok a felhasználót a II.11.4. pontban foglaltaknak megfelelően a kommentszekcióból kitilthatják. A moderátorok moderálási jogokkal és felelősséggel felruházott felhasználók, csak a moderátoroknak van joguk hozzászólásokat törölni, valamint felhasználókat a kommentszekcióból kitiltani. A moderátorok oly mértékben avatkozhatnak bele a cikkhozzászólás rendszerébe, hogy tevékenységükkel a kulturált kommunikációt segítsék elő. A moderátorok a jelen felhasználási feltételekben foglaltak alapján véleményezik és kezelik a hozzászólásokat. A moderátorok döntik el, hogy mely hozzászólások, illetve annak mely részei ütköznek a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezésekbe. A Felhasználó kitiltása esetén tájékoztatást kérhet a kitiltás okáról. A Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmét az profi.otezer@gmail.com e-mail címre küldheti meg.

V. Szavatosság és felelősség

1. A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Honlapra történő belépés, a Honlap letöltése, vagy a Honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.

2. A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja.

4. A Honlap hozzászólásaival kapcsolatban, valamint a Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a Szolgáltató minden felelősséget kizár. A Szolgáltató fenntartja a jogot a hozzászólások, illetve felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

VI. A Felhasználási Feltételek hatálya

1. Jelen Felhasználási Feltételek 2021. május 01. napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak.

2. A Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató az új szabályzat hatálybalépésével és közzétételével egyidejűleg hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a Szabályzat módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Felhasználási Feltételek elérhetőségét. A Felhasználási Feltételek mindenkor hatályos szövege a www.kitchenspoon.hu weboldalon kerül közzétételre.